Hvad kan vi?

Vi driver en virksomhed som har specialiseret sig indenfor for forskellige former for samarbejde.

Siden 2009 har vi specialiseret os i, at håndtere teknisk udstyr for en lang række virksomheder, primært inden for ISP, tele og teknik.

Her har vi hjulpet med at forbedre virksomhedernes bundlinje ved at udvikle og varetage en specialiseret genanvendelsesproces af deres tekniske udstyr via en professionel, fleksibel og målrettet dialog.

Flere af disse virksomheder har med stor succes udliciteret varetagelsen af følgende opgaver:

 • IP-teknik (konfiguration og refurbish af routere)
 • Fast returadresse
 • Lagerplads
 • Koordination
 • Transport

Nedenfor viser vi et eksempel på en IP refurbish samarbejdsaftale, som har været millionbesparende for de pågældene samarbejdspartnere:

 • Daglig modtagelse af alt retur-udstyr
 • Oppakning og sortering af indkommet udstyr/ukurant håndtering
 • Indskanning af alt udstyr på serie nr. / MAC adresse
 • Autoindlæsning af fil i CRM system og info-mail til kunder
 • Ilægning af ny firmware / konfiguration
 • Test af router eller udstyrsfunktion via f.eks DSLAM, @ samt VOIP
 • RMA håndtering – fejlfinding, fejlbeskrivelse, udskiftning af dele, udfyldelse af bilag, samt forsendelse
 • Sortering og destruering af udstyr, som ikke kan genbruges (destrueres i henhold til gældende miljøregler for elektronisk udstyr som fx. kabler, print, plast, metal).
 • Rengøring og klargøring af udstyr
 • Valg af velfungerende emballage / indvendig emballering.
 • Komplet nedpakning af udstyr kit / udskrivning af stregkoder.
 • Label med produktnr. / serienr. / MAC (fil)
 • Udsendelse af udstyr. (fil)
 • Ugentlig udarbejdelse af status rapport / grafik, nøgletal, mængder, gennemsnit etc.
 • Periodevis ilægning af kampagne eller salgsmaterialer
 • Konfiguration af nyt udstyr til større leverancer.
 • Styr på logistikken fra den enkelte box til hele pallen (total sporbarhed)
 • Procesoptimering.
 • Transport / levering via vognmand.
 • Ugentlig / månedlig udarbejdelse af status rapport / grafik, nøgletal, mængder, gennemsnit etc.

Samtidig håndterer vi store dele af de indkøb, som er nødvendige for, at ovenstående proces kan udføres.

Cisco - IP