Hvem er MatKon IP?

MatKon IP

MatKon IP

MatKon er grundlagt i 2009 og er i dag en af Danmarks førende virksomheder inden for refurbish af IP-udstyr. Vi har gennem årene etableret mange former for partnerskaber, hvor vi blandt andet hjælper ISP-, tele- og teknikvirksomheder med at håndtere deres tekniske udstyr.

Vi har siden starten udviklet mange besparende og rentable løsninger sammen med vores samarbejdspartnere. Ud over vores erfaring som virksomhed har personalet i MatKon stor erfaring fra forskellige tele- og teknikvirksomheder, og vi kan således tilbyde stor ekspertviden inden for teknik, logistik, kommunikation, produktion og ledelse.

Mission:

At give virksomheder nye muligheder for at genbruge og vedligeholde deres elektroniske produkter samt at effektivisere med præcision, i høj kvalitet og til fuld tilfredshed.

Vision:

Vores mål er nået, når vi qua vores kompetencer og adfærd skaber løsninger, der aktivt bidrager til, at vores samarbejdspartnere når deres mål og realiserer deres fulde potentiale.

Nøgleord:

  • Samarbejde
  • Tillid
  • Besparelse
  • Indtjening

• Miljø

Samarbejde

Fordi vi er nødt til at kunne arbejde åbent sammen om de mange facetter, som ovenstående dækker. Specielt samarbejdet med de involverede teknikere er vigtigt, men også indkøb/logistik er vigtige interessenter.

Tillid

Fordi vi håndterer og vurderer en proces, hvor vores samarbejdspartnere ikke nødvendigvis ser udstyret fra det kommer retur fra kunderne, til det lander hos en ny kunde igen, og fordi vi ofte har adgang til at indlæse autofiler i CRM systemer (afhængig af den valgte opsætning).

Besparelse og indtjening

Fordi vi genbruger udstyr, som ofte har en høj indkøbspris og dermed sikrer øget indtjening, da udgifterne til nye indkøb mindskes markant.

Miljø

Fordi vi genbruger mest muligt udstyr. Specielt genbrug af det elektroniske udstyr har en gavnlig indvirkning på vores miljø, og ikke mindst når udstyr sendes til destruktion, sikres den mest miljørigtige løsning. Hvis man eksempelvis tager et printkort og smider det ud i naturen, vil det tage naturen 600 år at få bugt med det med forurening af blandt andet tungmetaller til følge.

Miljø

Vi gør meget ud af at passe på vores miljø, og vi sørger derfor for at bortskaffe og destruere udstyr på den mest miljørigtige måde.

Dette gøres blandt andet ved at sortere de forskellige affaldselementer og aflevere til genbrug.

Vi sender mellem 350 og 540 kg. rent pap til genbrug hver uge.

Vi sender gennemsnitligt 449 kg. printkort til genbrug hver måned.

Vi sender månedligt mere end 232 kg. kabler til genbrug.

Vi sender ugentligt mere end 181 kg. småtbrændbart til genbrug.

Vi sender i gennemsnit 328 kg. elektronikskrot til genbrug om måneden.

Vi sender ugentligt mere end 227 kg. hård plastik til genbrug.

Vi sender i gennemsnit mere 84 kg. metal til genbrug om måneden.

Vi sender i gennemsnit 296 kg. adaptere til genbrug om måneden.